O Čelechovicích

Náhled do katastru nemovitostí, kliknetě ZDE

Statistické údaje k roku 2024:

Počet částí:1
Katastrální výměra:3,84 km²
Nadmořská výška:400 m n. m.
Počet domů:128
Počet obyvatel:365 (r. 2021)
Pošta:v Kačici (273 04)  3km
Zdravotnické zařízení:ve Stochově         3km
Policie:ve Stochově         3km
Škola:ve Stochově         3km
Vodovod:ANO
Plynofikace:ANO
Kanalizace:ANO
zeměpisná šířka:50°10’12“ (50.16953)
zeměpisná délka:
13°57’19“ (13.95544)
Nejstarší stopy osídlení v Čelechovicích byly odkryty při záchranném archeologickém výzkumu v letech 2009–2010 mezi domy čp. 35 a 44. Výzkum zde zachytil pozůstatky sídliště datovaného do druhé třetiny 12. století. Ještě starší, přibližně z 11. století, bylo pohřebiště odkryté v letech 1917–1921 v těsném sousedství při stavbě domu čp. 60.
První písemná zmínka o Čelechovicích pochází z roku 1358, kdy ve vsi sídlil vladyka Ješek Ročovec. K roku 1454 je písemně doložena zdejší tvrz, která časem zanikla. Od konce 16. století patřila část vesnice k panství Mšec a část k panství Smečno. Majitelem byl, např. rod Štuků z Pytkovic, Martiniců, Štampachů, Fürstenberků aj.
V obci Čelechovice (405 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Stochova) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody: cihelna, družstvo pro rozvod elektrické energie v Čelechovicích, dva hostince, kovář, mlýn, dva řezníci, dva obchody se smíšeným zbožím, stavební podnikatelství, zámečník.
Největší počet obyvatel měla vesnice v době druhé světové války, kdy se zde ubytovala řada uprchlíků ze Sudet. Od roku 1986 jsou Čelechovice částí města Stochov.
zdroj: wikipedia

Přímý odkaz na tento článek: https://www.celechovice.eu/o-celechovicich/

Kroniky obce Čelechovice od roku 1836 GDPR

Kroniky obsahuji jména a jiné údaje, které podléhají GDPR. Proto jsme museli tyto stránky zaheslovat. Pokud chcete mít přístup do této sekce, vyžádejte si heslo u předsedy spolku na emailu info@celechovice.eu. Po obdržení hesla můžete  POKRAČOVAT NA KRONIKY.

Blanka Lednická – kniha Stochov rodiště sv. Václava

Chalupnický grunt čp. 1 Chalupa za třicetileté války zpustla a po skončení války byla na náklady vrchnosti znovu postavena. Roku 1698 ji koupil za 111 kop, 30 grošů a 3 denáry Václav Hřebíček. Václav Hřebíček postoupil usedlost roku 1729 svému zeti Jiříkovi Holubovi. Po Jiříkově smrti získal grunt roku 1764 Martin Holub, od něhož ho …

Přírodní divadlo

Citace ze zápisků s laskavým svolením pana Václava Jakše. Přírodní divadlo bylo vybudováno v části lesa nazývané Na pecích v letech 1922 – 1924 k potěšení čelechovických. Ve stráni stál hrad jako součást jeviště. Pod ním byla studánka, která je spolu s nápovědnou a zbytky herecké šatny zarostlých v bezinkách posledním svědkem komediantského umění našich …

Čelechovický mlýn

Cenným zdrojem informací se stal osobní archiv místního kronikáře pana Václava Jakše. Vodní válcový mlýn s čp. 36 byl postaven mšeckou vrchností v 17. století a pronajímán. Po zrušení roboty byl prodán a poslední majitelé, kdy mlýn ještě sloužil svému účelu, byli Dvořákovi ( provoz byl ukončen 1.1.1961 ). Potom mlýn pustl a v dnešní …

Křížek u mlýna

Cenným zdrojem informací se stal osobní archiv místního kronikáře pana Václava Jakše. Celé devatenácté století se vyznačovalo v každé sebemenší vesničce vírou v Boží pomoc aneb díkuvzdání Bohu za dobrou úrodu nebo naopak za pomoc v nouzi největší – po krupobití nebo v suchých letech. Nebylo tomu jinak ani v naší malé vesničce, posuďte sami. …

Na Ztratech

  K tomuto místu se váže pověst, že se zde ztratil místní pán a už ho nikdo nikdy neviděl. Kdo ví ? Podle pana Jakše v místech hned za lesem stávaly tři domy. Snad ještě na konci 19. století.

Zvon a kaplička

Cenným zdrojem informací se stal osobní archiv místního kronikáře pana Václava Jakše. Kaplička na návsi byla postavena na místě dřevěné zvonice. Starý zvonek byl pravděpodobně použit v nové zvonici. Dne 16. května 1849 byla kaple slavnostně vysvěcena s průvodem, hudbou a za střílení z hmoždířů. Do výklenku byla vložena socha sv. Jana Nepomuckého. Ke zvonu …

Kronikáři

Cenným zdrojem informací se stal osobní archiv místního kronikáře pana Václava Jakše. V době josefínské (za panování Josefa II. 1780 – 1790) bylo vydáno nařízení ku psaní obecních kronik již v roce 1780. „Pokud je mi známo, prvá kronika naší obce byla založena r. 1836, o čemž svědčí zápis v pokladní knize. V tu dobu …

Rozdělení vesnice

Cenným zdrojem informací se stal osobní archiv místního kronikáře pana Václava Jakše. Ves je rozdělena potokem, který tvořil ve svých dobách i hranici správní. Čelechovice byly v majetku také rodu Štuků. Pak část na levém břehu potoka od roku 1575 patřila majiteli sousedního panství Mšec – Kornhauz Bedřichovi Míčanovi z Klinštejna. K tomuto panství patřily …

Hřbitov

Obecní hřbitov byl zřízen v roce 1948. Společně se hřbitovem je zde také urnový háj. Celková výměra je 2 752 m2. Na oko je to místo klidu, ale na druhé podívání i zmaru. Hřbitov měl márnici a záchodky. Sice obojí zde ještě stojí, jenže v dezolátním stavu. V dnešní době se o hřbitov starají technické služby …

Geologie

Ves je rozdělena na dvě části potokem Loděnice zvaným Kačák. Jeho levý břeh patří ke Džbánskému masivu. Je složen z opuky a má bílý vzhled (používala se jako stavební materiál, v obci je z ní postavena většina starších usedlostí). Pravý břeh má červené zabarvení. Jedná se již o přechod do oblasti Rakovníka. Kolem potoka bylo …

Třicetiletá válka

Třicetiletá válka (1618–1648) byl evropský ozbrojený konflikt, známý především jako vyvrcholení sporů mezi římskokatolickou církví a zastánci vyznání, která vznikla po reformaci v 16. století, tedy kalvinismem a luteránstvím. Neméně důležitou příčinou války byl také boj evropských zemí o politickou nadvládu. Smečenský pán Jaroslav Bořita z Martinic po své defenestraci 23. května 1618 emigroval do …

Nejstarší dějiny

Od poloviny 1. tisíciletí před Kristem začínají na naše území pronikat vojenské skupiny Keltů. Podmaňují si dosavadní obyvatelstvo a stávají se vládnoucí vrstvou. Jejich kultura se nazývá laténská. Keltové jsou také prvními obyvateli Čech, o kterých se zachovaly písemné zprávy. Ze Mšeckých Žehrovic pochází nejznámější a asi nejvzácnější nález – opuková hlava znázorňující keltské božstvo. …

Starostové

Josef Svítil 1847 – 1919 Prvním čelechovickým představeným se stal dosavadní rychtář František Malec z čp. 9, který mimo jiné inicioval stavbu nové čelechovické kapličky na návsi. Úřad vykonával do roku 1861. O rok později se stal přednostou další člen rodu Malců, Josef z čp. 6. Dalšími byli: Václav Stádník z čp. 7 (přednosta 1864-1867) …

Obecní strážník

Zápis z čelechovické kroniky z roku 1983 vytvořený paní Boženou Koulovou: Měl buben a dvě paličky, na určitém úseku obce zastavil, bubnoval, když byli lidé před domy, přečetl oznámení nebo vyhlášku. K této funkci ještě v době vegetace a sklizně hlídal pole, aby lidé nebrali, co jim nepatří. Roznášel úmrtní oznámení a zvonil „poslední hodinku“, …

Chodby

Cenným zdrojem informací se stal osobní archiv místního kronikáře pana Václava Jakše. V době třicetileté války byli lidé nuceni skrývat sebe i majetek. Často jej ukrývali do vykopaných chodeb nebývalé dělky. Prý vedli ze Stochova až na Smečno. Taková chodba byla nalezena i na čelechovicku. Jeden vstup je prý před Studnicí a druhý byl nalezen …

Škola

Cenným zdrojem informací se stal osobní archiv místního kronikáře pana Václava Jakše. Děti z Čelechovic chodily do školy na Stochov. Na konci devatenáctého století Obecní výbor Čelechovic zažádal o odškolení. Hlavními argumenty byla přeplněná stochovská dvojtřídní škola a vzdálenost (3.5 km v zimě v létě). Nebyl to jednoduchý proces. Celá jednání trvala pět let. O …

Hasičský sbor

Cenným zdrojem informací se stal osobní archiv místního kronikáře pana Václava Jakše. Čelechovický hasičský sbor byl založen v roce 1895. Podnětem k jeho vzniku byl požár v usedlosti č.5. Byla zakoupena ruční čtyřkolová stříkačka za 700 zlatých ( firma Smetal – Praha ), kterou světil administrátor farnosti a známý český spisovatel Jindřich Šimon Baar 14. července 1895. …

Partyzáni

Citace ze zápisků s laskavým svolením pana Václava Jakše Ke konci války Němci hnali ruské zajatce v tzv. Transportech smrti i krajem čelechovickým. Několika zajatcům se podařilo utéci a ukrývali se v lesích a v některých případech i v chalupách. K tomu se váže pár příběhů. Pan Jakš vyprávěl, že když jezdíval na pole Na ztrata, brával …

Pomník padlým

Pomník připomíná oběti první světové války. Byl vyhotoven na náklady Společnosti pro postavení pomníku padlým ve světové válce a slavnostně odhalen 18. května 1931. Za účasti většiny místních organizací a obyvatel z Čelechovic a okolí nejprve promluvil starosta Josef Zíma, hlavním řečníkem však byl lánský řídící učitel František Hrouda, bývalý ruský legionář. Ten ve svém …

Staročeské máje

Od kdy přesně se traduje v Čelechovicích slavnost staročeských májů není zjištěno. Ve dvacátém století jejich tradice vymizela, ale s přispěním osvícených lidí byla zase postupně obnovena. Dnes se jejich organizaci věnuje Občanské sdružení Čelechovice. V lidové tradici bývá počátek května spojen se stavěním májek. Obyčej stavění májí je velmi starý a znají ho po celé …

Urbál, Kačák

Původ názvu není znám. Urbál je brod přes potok Loděnice zvaný Kačák. Další info ZDE. Místní děti se sem chodívaly koupat. Místní mládež sem chodila na rande nebo tajně kouřit a popíjet. Ale málokdo tušil, že se nedaleko od těchto míst měla stáčet pražsko – lánská koněspřežka. Více info ZDE.

Závěr

Prvním doloženým majitelem Čelechovic je Ješek Ročovec z roku 1358. Jméno vsi je pravděpodobně odvozeno od Vaňka Čelechovce původem z Královic. Tvrz se rozkládala v místech, kde je dnes náves ( čp. 19, 20, 22, 23 ). Čelechovická tvrz ztratila svůj význam již v polovině 16. století a před rokem 1575 beze stopy zanikla. V devatenáctém …