Zpět na O Čelechovicích

Geologie

Ves je rozdělena na dvě části potokem Loděnice zvaným Kačák. Jeho levý břeh patří ke Džbánskému masivu. Je složen z opuky a má bílý vzhled (používala se jako stavební materiál, v obci je z ní postavena většina starších usedlostí).

geologie_01

Pravý břeh má červené zabarvení. Jedná se již o přechod do oblasti Rakovníka. Kolem potoka bylo již od minulosti velké množství rašelinišť a močálů.

geologie_02

V okolí Čelechovic se nacházelo pár lomů na tvrdý železitý pískovec.