Zpět na O Čelechovicích

Nejstarší dějiny

Od poloviny 1. tisíciletí před Kristem začínají na naše území pronikat vojenské skupiny Keltů. Podmaňují si dosavadní obyvatelstvo a stávají se vládnoucí vrstvou. Jejich kultura se nazývá laténská. Keltové jsou také prvními obyvateli Čech, o kterých se zachovaly písemné zprávy. Ze Mšeckých Žehrovic pochází nejznámější a asi nejvzácnější nález – opuková hlava znázorňující keltské božstvo. Oblast je také proslulá nálezy tzv. švartnových náramků.

nejstarsi_dejiny

Přímý odkaz na tento článek: https://www.celechovice.eu/o-celechovicich/nejstarsi-dejiny/