Čelechovice v Čechách

Vítáme Vás na webové stránce malebné vesničky ve středu Čech.
Zde jsou informace  pro obyvatele a přátele naší obce Čelechovice v Čechách.
Upozorňujeme, že všechny naše akce mohou být natáčeny a fotografovány.
Video a fotky poté budou umístěny na tyto webové stránky.


AKTUALNĚ :

 • Dobrý den,
  dovoluji si předložit konkrétní nabídku od Mgr. Zuzany Černé, jednatelky spolku KAMARÁDI Stochov, která se týká rekvalifikačního kurzu „Zdravotník zotavovacích akcí“, který seznámí uchazeče se všemi nezbytnými informacemi pro výkon role zdravotníka zotavovacích akcí dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a navazující vyhlášky č. 422/2013 Sb., kterou se mění vyhláška MZ č. 106/2001 Sb.,o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů. Kurz vybaví uchazeče potřebnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotnického dozoru na zotavovacích akcích. Rozsah školení je stanoven výše uvedenou vyhláškou č. 422/2013 Sb.Podrobný popis kurzu je možné přečíst v tomto odkazu: ZDE.Nabídka se týká možnosti absolvovat kurz v klubovně spolku KAMARÁDI Stochov a tím ušetřit čas a peníze za cestu na kurz do Prahy nebo na jiné místo. K tomu je však nutné minimálně 14 účastníků kurzu. Všechny další vám Mgr. Zuzana Černá dále sdělí v případě zájmu osobně.

  Měli by jste tedy zájem „kurz zdravotníka“ absolvovat a zvýšit svou kvalifikaci pro realizaci táborů, škol v přírodě, lyžařských kurzů a jiných podobných akcí pro děti a mládež, včetně jednorázových akcí, ozvěte se přímo Zuzaně Černé na email: cerna.zuzana@seznam.cz nebo na kamaradi.stochov@seznam.cz.

  Nabídka samozřejmě není určena pouze členům MAS, takže případně prosím o předání informace dalším spolkům ve vašem okolí.

  Moc děkuji a přeji pěkný den.

  S pozdravem

  Ing. Luboš FLEISCHMANN
  vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD


 • Čelechováci na vodě 2019 – ZDE.
 • Video z DĚTSKÉHO DNE 2019 – ZDE.
 • Fotky z DĚTSKÉHO DNE 2019 – ZDE.
 • Video ze STAROČESKÝCH MÁJŮ 2019 – ZDE.
 • Fotky ze STAROČESKÝCH MÁJŮ 2019 – ZDE.
 • Filipojakubská noc 2019, video ZDE.
 • Filipojakubská noc 2019, fotky ZDE.
 • Čelechovické noviny, ZDE.
 • Čelechováci mákli na přípravě “keteryngového” 🙂 vozu na největší akci v naší obci a to na MÁJE 2019, foto ZDE.
 • Ukliďme svět, uklidme Česko – Čelechováci v akci ZDE.
 • Čelechováci na ledě 2019 – ZDE. Videa dole na stránce.

VZKAZNÍK: