Zpět na O Čelechovicích

Škola

Cenným zdrojem informací se stal osobní archiv místního kronikáře pana Václava Jakše.
Děti z Čelechovic chodily do školy na Stochov. Na konci devatenáctého století Obecní výbor Čelechovic zažádal o odškolení. Hlavními argumenty byla přeplněná stochovská dvojtřídní škola a vzdálenost (3.5 km v zimě v létě). Nebyl to jednoduchý proces. Celá jednání trvala pět let. O vznik školy v Čelechovicích se velmi výrazně zasloužil pan učitel Rudolf Pokorný, který se zde stal v roce 1904 panem řídícím. Nejprve se vyučovalo v domku v Okružní ulici v čísle 16. Čelechovičtí pokračovali v úsilí postavit si vlastní školu. V roce 1902 byla započata výstavba. Parcela byla vykoupena od manželů Čížkových za 1 995 korun a 80 haléřů. V roce 1903 byla škola vysvěcena a předána panu řídícímu Josefu Vorlovi. Dnes už ten nápis není vidět, ale na škole bylo napsáno

„ŠKOLA MÉ ŠTĚSTÍ 1903“
skola
školní budova – 30. léta dvacátého století

V běhu času škola prošla první světovou válkou. Zažila vznik Československé republiky. Druhou světovou válku, kdy zde byly ubytováni Němci, kteří před koncem války utíkali do Sudet. Nevyhla se ani změnám v učebních osnovách po roce 1948. Ředitelem byl v té době František Pišl, který vykonával pro obec ještě funkci kronikáře a v neposlední řadě promítače v místním kině.

skola_01školní budova – 80. léta dvacátého století

Koncem školního roku 1961 byla obecní škola v Čelechovicích zrušena. Zhruba do roku 1967 zde byla ubytovna pro Odborné zemědělské učiliště ve Slaném. Studenti chodili do místního JZD na praxi. Pak zde byla umístěna mateřská školka, která díky akci „Z“ přišla o nádhernou zahradu (dnes místní obchod a hospoda).