Zpět na O Čelechovicích

Čelechovický mlýn

Cenným zdrojem informací se stal osobní archiv místního kronikáře pana Václava Jakše.

Vodní válcový mlýn s čp. 36 byl postaven mšeckou vrchností v 17. století a pronajímán. Po zrušení roboty byl prodán a poslední majitelé, kdy mlýn ještě sloužil svému účelu, byli Dvořákovi ( provoz byl ukončen 1.1.1961 ). Potom mlýn pustl a v dnešní době je na něj velice smutný pohled.
mlyn_01

Váže se k němu první udělený křest v Čelechovicích po 30ti leté válce a to 3. dubna 1667 Jiříkovi, synu Jany a Kateřiny Hrachovinových. Mlýn byl totiž jediným stavením ze vsi, které válku přestálo bez větší úhony.

mlyn_02

Majitel mlýna r.1826 Antonín Lieberzeit zde žil v klidu a míru patnáct let. Díky při s vrchností o mlýn přišel, byl nucen se vystěhovat a mlýn byl prodán. Léta se potom s vrchností soudil a nakonec mu byl mlýn v roce 1846 navrácen.

mlyn_03

V dubnu v roce 1913 zde byla mlynářem Bohumilem Dvořákem zastřelena první ondatra pižmová (říkalo se jí americká krysa).

Přímý odkaz na tento článek: https://www.celechovice.eu/o-celechovicich/celechovicky-mlyn/