Zpět na O Čelechovicích

Chodby

Cenným zdrojem informací se stal osobní archiv místního kronikáře pana Václava Jakše.
V době třicetileté války byli lidé nuceni skrývat sebe i majetek. Často jej ukrývali do vykopaných chodeb nebývalé dělky. Prý vedli ze Stochova až na Smečno. Taková chodba byla nalezena i na čelechovicku. Jeden vstup je prý před Studnicí a druhý byl nalezen směrem ke Kačici u bývalého koupaliště.

chodby

Dnes jsou chodby zasypány. Ta u Kačice je zasypána odpadky. Škoda  😥