Zpět na O Čelechovicích

Přírodní divadlo

Citace ze zápisků s laskavým svolením pana Václava Jakše.

divadlo_01Přírodní divadlo bylo vybudováno v části lesa nazývané Na pecích v letech 1922 – 1924 k potěšení čelechovických. Ve stráni stál hrad jako součást jeviště. Pod ním byla studánka, která je spolu s nápovědnou a zbytky herecké šatny zarostlých v bezinkách posledním svědkem komediantského umění našich předků. Podobně jako Stochovan ve Stochově, provozoval kulturní i sociální aktivity v Čelechovicích spolek Havlíček, který 29. května 1932 oslavil desetileté výročí svého trvání. V tento den za spoluúčinkování dětí z místní školy sehrál divadelní představení s názvem „Babička“.

Následující léta však pro něj byla ve znamení znatelného úpadku. Ten nebyl způsoben ani tak hospodářskou krizí jako spíše ochabnutím zájmu o aktivity spolku v důsledku rozporů mezi jednotlivými členy. Spolek na svých vystoupeních značně prodělával, částí místních obyvatel byl dokonce bojkotován. Hlavně z těchto důvodů přistoupila valná hromada konaná dne 19. května 1935 k jeho likvidaci. Definitivní tečku za existencí tohoto spolku udělalo předání jeho majetku nově utvořenému spolku Svornost z Čelechovic.

Poslední dvě operetky byly sehrány někdy kolem roku 1953. Uprostřed bývalého jeviště stojí nádherná lípa, která byla zasazena panem Josefem Snopem v roce 1930. Po zrušení divadelního spolku bylo veškeré vybavení divadla rozebráno občany obce. Les se postupně vtlačil do míst, kde bývalo hlediště a lípa by zasloužila odborné ošetření.

 divadlo_02