Zpět na O Čelechovicích

Křížek u mlýna

Cenným zdrojem informací se stal osobní archiv místního kronikáře pana Václava Jakše.

krizek_u_mlynaCelé devatenácté století se vyznačovalo v každé sebemenší vesničce vírou v Boží pomoc aneb díkuvzdání Bohu za dobrou úrodu nebo naopak za pomoc v nouzi největší – po krupobití nebo v suchých letech. Nebylo tomu jinak ani v naší malé vesničce, posuďte sami. Dle zápisů MÚ v Praze Klementinu byla zima v lednu a v únoru 1822 velmi mírná. Vlastně žádná a bylo velmi málo vláhy. Slánský archivář Jindřich Hulínský uvádí ve svých zápiscích o roku 1822 toto: dne 26. července napadalo ve Smečně a okolí půl lokte krup. Úroda o rozloze 2 míle šířky a 12 mil délky byla úplně zničena. A od tohoto dne se slaví ve Smečně pouť. Do roku 1920 přesně v ten den a po tomto roce vždy prvou sobotu a neděli. Podrobněji se o této pohromě zmiňuje kronikář obce Honice Jindřich Hulínský na str. 9 : dne 26. července roku 1822 ve čtvrt na dvanáct dopoledne od pomezí čelechovského až přes lánský les kroupy jako holubí vejce tak prudce přes čtvrt hodiny padaly, že vše osení pšenice a skorem všechny ječmeny, oves i erteple zničeny byly. I nejen zrno, ale i sláma vniveč byly. Kroupy poničily i ovocné stromy. Nebylo tedy ani ovoce! Poničeno bylo i mnoho oken v kostele. Na 20 tabulí. Bída a pláč veliký jest. Zvlášť jeden pasiva nebo každý druhý má a při své ourodě sotva vyjít může. V roce 1822 byl v naší obci rychtářem dvouláník Josef Čížek, sedlák s největší výměrou polí z čp. 22. Konšelem byl Tomáš Brabec čp.8. Starším obecním byl Josef Zíma čp. 23. Člen rady byl Václav Svítil čp. 29. Druhým členem rady byl Josef Čížek čp. 30. Zástupcem všech sousedů Josef Malec čp. 46.

Tito zástupci naší obce se usnesli, že pro usmíření nebes a ochranu našich chalupníků, zakoupí mohutný kříž. Podstavec z tvrdého pískovce bude zakončen litinovým křížem a opatřen nápisem DNE I. MÁJE 1822. Tento křížek byl umístěn před dřevěnou zvonicí u čp. 22. Byl zde až do roku 1938, kdy byl přemístěn před bývalý mlýn. Neb na jeho místo měl být umístěn reliéf T.G.M. ( k čemuž nedošlo – bylo zakázáno ). Kolik obec dala za tento kříž není ani uvedeno v pokladní knize z r. 1822 – 1905. Tento křížek jest nepoškozen, což jest zázrak. Kéž by mohl vyprávět. Lípa za křížkem byla vysazena panem Pudilem roku 1940.

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.celechovice.eu/o-celechovicich/krizek-u-mlyna/