Zpět na O Čelechovicích

Hasičský sbor

Cenným zdrojem informací se stal osobní archiv místního kronikáře pana Václava Jakše.
Čelechovický hasičský sbor byl založen v roce 1895. Podnětem k jeho vzniku byl požár v usedlosti č.5.

hasici_01

Byla zakoupena ruční čtyřkolová stříkačka za 700 zlatých ( firma Smetal – Praha ), kterou světil administrátor farnosti a známý český spisovatel Jindřich Šimon Baar 14. července 1895.

hasici_02

Vypráví se, že když byla vyhlášena sbírka na novou stříkačku, tak v operetce v místním přírodním divadle pan Václav Štekrt zazpíval: „Dejte prosím, dejte kačku na motorovou stříkačku.“ A prý se korunky jen sypaly.

hasici_03

Nová požární zbrojnice byla postavena na místě obecní pastoušky. Její výstavba byla započata v dubnu 1964. Dnes se z požární zbrojnice stalo multifunkční centrum, které slouží potřebám občanů.