Zpět na O Čelechovicích

Obecní strážník

Zápis z čelechovické kroniky z roku 1983 vytvořený paní Boženou Koulovou:
Měl buben a dvě paličky, na určitém úseku obce zastavil, bubnoval, když byli lidé před domy, přečetl oznámení nebo vyhlášku. K této funkci ještě v době vegetace a sklizně hlídal pole, aby lidé nebrali, co jim nepatří. Roznášel úmrtní oznámení a zvonil „poslední hodinku“, když někdo zemřel a při pohřbu na poslední cestu.
První obecní strážník v Čelechovicích působil v první polovině osmdesátých let 19. století. Tehdy byl zakoupen také buben. Jméno prvního čelechovického strážníka není známo.

obecny_straznik

Díky pokladním knihám obce bylo zachováno svědectví o tom, kdo se staral o klid a obecní pochůzku i zvonění v obci. Prvním doloženým obecním sluhou byl Josef Pospíšil čp. 28. V roce 1848 ponůckoval Václav Brabec. 1850 jako ponocní byli vyplaceni Josef Svítil a Václav Brabec. V roce 1851 se stává na 14 let obecním poslem i ponocným Josef Pospíšil. Po něm nastupuje Josef Poch. V roce 1871 se objevuje nové jméno – Martin Svítil ( za ponůcku ). Od 1872 je dohledáno služné pro Josefa Pocha – doplatek za ponůcku, za poselné obecní a služné 25 zlatých. V roce 1874 se objevuje zvoník Václav Nedvěd a prvně je uvedeno služné četníkovi. Snad jím byl Martin Procházka. K tomu ještě je placen pan Josef Poch jako obecní sluha. 1876 je placen i pan Poch, ale i pan Nedvěd a v dalším roce už se o obec stará jako obecní posel a ponocný Václav Nedvěd. 1886 se v pokladní knize objevuje platba za obecní buben 8,50 zlatých. Jako obecní strážník byl Antonín Drvota. Dlouhá léta byl polním hlídačem praděd pana Jakše Antonín Kintera. „Ozbrojen poplašnou pistolí na slepé náboje, kterou používal k výstraze a plašení špačků a sýkorek, které ohrožovaly úrodu třešní a máku. Měl též píšťalu, na kterou při pochůzce pískal vždy stejnou tóninou melodii. Před Kinterou byl obecním poslem Procházka řečený Myštera, který bydlel v dřevěné chaloupce, která měla jen síňku a jednu světničku ( dnes je to čp. 59 ). Později byl obecním poslem Václav Pek starší ( asi od roku 1930 ). Velmi příjemný a ochotný člověk, který si rád zaveršoval. Vždy na Nový rok rozdával přání, která si nechával tisknout. Službu polního hlídače vykonával do roku 1938. Posledním obecním strážníkem, poslem, ponocným byl Emil Pulchart a to do roku 1947“.
V Čelechovicích byla funkce obecního posla zrušena v roce 1948. Byl zřízen obecní rozhlas.