Zpět na O Čelechovicích

Rozdělení vesnice

Cenným zdrojem informací se stal osobní archiv místního kronikáře pana Václava Jakše.

rozdeleni_01Ves je rozdělena potokem, který tvořil ve svých dobách i hranici správní. Čelechovice byly v majetku také rodu Štuků. Pak část na levém břehu potoka od roku 1575 patřila majiteli sousedního panství Mšec – Kornhauz Bedřichovi Míčanovi z Klinštejna.

K tomuto panství patřily do roku 1848. Jeho posledními majiteli byli Schwarzenberkové, kteří jej koupili roku 1662.
V roce 1595 prodala Barbora Pitkovská z Pitkovic část na pravém břehu potoka Jiříkovi Bořitovi z Martinic v té době majiteli panství smečenského.
Podle zápisků pana profesora Leopolda Zubra patřily ke Smečnu podle stavu v 19. stol. konkrétně usedlosti č. 11,23,24,25,31,38,42 a k panství Kornhauzkému č. 1-10,12-22,26-30,32-37,39,40,41,43.

rozdeleni_02

Bývalá selská usedlost čp. 22 v Čelechovicích (největší zdejší grunt)


rozdeleni_03

Indikační skica Čelechovic z roku 1841 (nejstarší dochované zobrazení katastru obce).