Zpět na O Čelechovicích

Starostové

starostove
Josef Svítil 1847 – 1919

Prvním čelechovickým představeným se stal dosavadní rychtář František Malec z čp. 9, který mimo jiné inicioval stavbu nové čelechovické kapličky na návsi. Úřad vykonával do roku 1861. O rok později se stal přednostou další člen rodu Malců, Josef z čp. 6.

Dalšími byli:

Václav Stádník z čp. 7 (přednosta 1864-1867)

Josef Malec z čp. 6 (přednosta 1867-1869)

Václav Stádník z čp. 7 (starosta 1869-1871)

Štěpán Čížek z čp. 30 (starosta 1871-1872)

Antonín Frolík z čp. 24 (starosta 1872-1873)

Josef Fišer z čp. 19 (starosta 1874-1876)

František Malec z čp. 9 (starosta 1877-1880)

Josef Svítil z čp. 5 (starosta 1880-1883), za jeho působení byla vysázena lipová alej

František Malec z čp. 9 (starosta 1883-1886)

František Nedvěd z čp. 11 (starosta 1887)

František Záruba z čp. 20 (starosta 1888-1889)

Jan Fišer z čp. 27 (1889-1895)

Jan Koula z čp. 26 (1896-1904)

Antonín Koula z čp. 7 (1905-1914)

Josef Malec z čp. 9 (1914-1923)

Bohumil Dvořák, mlynář z čp. 36 (1923-1927)

Bedřich Fišer z čp. 27 (1927-1931)

Josef Zíma (1931-1938)

Václav Pokorný

Jiří Zíma

Ferdinand Procházka

Václav Moravec od října 1945 do 1948

Antonín Nedvěd (1948- červen 1950)

Oldřich Nedvěd (1950- duben 1951)

Václav Moravec (1951-1953)

Růžena Vondrušková (1953-1957)

Jan Štoger (1957-1960)

starostove_01

Předsedové MNV…

Josef Hlobil (1960-1971)

(1968 se volby nekonaly)

Václav Knobloch (1971-1976)

Jaroslav Vosyka (1976-1985)

1.ledna 1986 sloučení Čelechovic se Stochovem, předsedou MNV Stochov Milan Kopáč 
volení zástupci obce Čelechovice: Václav Knobloch, Bohumila Toužímská, Ilona Polívková
Po roce 1989 volení starostové jsou Ing. Jindřich Sybera, paní Fišerová z Čelechovic

Dnes, v roce 2015 je starostkou paní Mgr. Miloslava Becherová

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.celechovice.eu/o-celechovicich/starostove/