Kategorie: Novinky

Revitalizace návsi

Harmonogram prací v revitalizace návsi v Čelechovicích je tento: 1.  Přelom srpna a září bezpečnostní řezy stromů (suché větve, nebezpečné větve) + drobné redukce (větve nad silnicí, v osvětlení apod.)  2.  Druhá polovina října redukční řezy korun stromů (velké redukce kvůli statice) – dělá se to vzhledem k výkopům a nutné stabilizaci stromů a termín se …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.celechovice.eu/revitalizace-navsi/

Schválení dotací

Dovolujeme si Vám oznámit, že dne 19.3.2012 schválilo Zastupitelstvo Středočeskeho kraje rozdělení dotací z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Středočeského Fondu kultůry a obnovy památek a Vaše žádost byla schválena.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.celechovice.eu/schvaleni-dotaci/

MULTIFUNKČNÍ CENTRUM v obci

Dne 1.3. byla podepsána smlouva s městem Stochov o pronájmu Multifunkčního centra našemu o.s. za účelem dětských výtvarných, tanečních kroužků pro děti a mládež. Termín byl stanoven na každý čtvrtek od 17°°hod. do 19°°hod. Tímto si dovolujeme pozvat všechny naše ratolesti. 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.celechovice.eu/multifunkcni-centrum-v-obci/

Veřejná sbírka na zvon do kapličky v Čelechovicích.

Dávám návrh na diskuzi o veřejné sbírce na obnovení poledního a večerního zvonění v čelechovické kapličce. Jelikož se jako Občanské sdružení Čelechovice snažíme o obnovu tradic a prohlubování sousedských vztahů, mohlo by se pokusit  i  o oživení zvonku v kapličce a tím oživení duše naší  vesničky. Sbírku bychom mohli naplánovat na příští rok, jako stěžejní záležitost …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.celechovice.eu/verejna-sbirka-na-zvon-do-kaplicky-v-celechovicich/