Category: Novinky

MULTIFUNKČNÍ CENTRUM v obci

Dne 1.3. byla podepsána smlouva s městem Stochov o pronájmu Multifunkčního centra našemu o.s. za účelem dětských výtvarných, tanečních kroužků pro děti a mládež. Termín byl stanoven na každý čtvrtek od 17°°hod. do 19°°hod. Tímto si dovolujeme pozvat všechny naše ratolesti. 

Veřejná sbírka na zvon do kapličky v Čelechovicích.

Dávám návrh na diskuzi o veřejné sbírce na obnovení poledního a večerního zvonění v čelechovické kapličce. Jelikož se jako Občanské sdružení Čelechovice snažíme o obnovu tradic a prohlubování sousedských vztahů, mohlo by se pokusit  i  o oživení zvonku v kapličce a tím oživení duše naší  vesničky. Sbírku bychom mohli naplánovat na příští rok, jako stěžejní záležitost …

Continue reading