Revitalizace návsi

Harmonogram prací v revitalizace návsi v Čelechovicích je tento:

1.  Přelom srpna a září bezpečnostní řezy stromů (suché větve, nebezpečné větve) + drobné redukce (větve nad silnicí, v osvětlení apod.) 

2.  Druhá polovina října redukční řezy korun stromů (velké redukce kvůli statice) – dělá se to vzhledem k výkopům a nutné stabilizaci stromů a termín se volí ke konci vegetace stromů.

3.  Po 1. listopadu kácení zbývajících 4ks stromů určených k pokácení dle odborného posudku (kácí se podle zákona od 1. 11.) a výsadba nových stromů dle plánu.

Každopádně do 15. 11. 2012 by mělo být hotovo vč. nové výsadby. 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.celechovice.eu/revitalizace-navsi/