Veřejná sbírka na zvon do kapličky v Čelechovicích.

Dávám návrh na diskuzi o veřejné sbírce na obnovení poledního a večerního zvonění v čelechovické kapličce.

Jelikož se jako Občanské sdružení Čelechovice snažíme o obnovu tradic a prohlubování sousedských vztahů, mohlo by se pokusit  i  o oživení zvonku v kapličce a tím oživení duše naší  vesničky. Sbírku bychom mohli naplánovat na příští rok, jako stěžejní záležitost a sbírka by mohla proběhnout na Máje. Zbytek bych sehnala sponzorsky. Veřejná sbírka se řídí velice přísnými pravidly dle zákona č.117/2001Sb. Musí se nahlásit na Krajský úřad a má přesně stanoven způsob vybírání , založení speciálního účtu a  vyúčtování.

Nyní by mě zajímalo, zda je vůbec o oživení kapličky zájem?

Historie kapličky v Čelechovicích.

Zpracování od kronikářů pana Václava Jakše a pana Václava Knobloch , dle Čelechovické kroniky  I.díl strana 124 – 132 l.p.1962. Kaplička byla postavena na počest zrušení roboty v r. 1848. Stavba byla zahájena v r. 1848 a dokončena v r. 1849, kdy celkové náklady byly 188,99 zl.
Vysvěcení k sv. Janu Nepomuckému se uskutečnilo s velikou slávou 16.května 1849 o Svatojánské pouti. Kaplička byla postavena na místě bývalé dřevěné zvonice a je pravděpodobné, že zvon z této zvonice sloužil k polednímu a večernímu zvonění v případě požáru nebo jiného nebezpečí a později při pohřbech některého z občanů. Díky občanům Čelechovic, kteří zvon ochránili přes dvojí vojenskou „rekviraci“ je stále k dispozici. Vzhledem k riziku odcizení je uložen na Městském úřadu Stochov.
Kaplička byla průběžně udržovaná a v r. 2003 byla provedena celková rekonstrukce, nová střecha a dveře, nové omítky a byla opravena i socha Jana Nepomuckého. Celkem za 297tis. Kč. 

Předpokládaný rozpočet je podle odhadů zvonařského mistra pana Manouška následující:

Nový zvon vč. příslušenství       60.000,- Kč
El.zvonící stroj 25.000,- Kč
Programovací hodiny  5.000,- Kč
Montáž  15.000,-Kč
Cena předběžná  105.000,- Kč bez DPH
  126.000,- Kč     s DPH

Zatím nevím kolik se platí za vysvěcení zvonu , ale informace před případným zahájením sbírky bude kompletní.

Děkuji za Váš  zájem, pokud jste se dočetli až na konec mého návrhu. A pokud vyjádříte svůj názor.

Bohuslava Chytrá, Čelechovice

Přímý odkaz na tento článek: https://www.celechovice.eu/verejna-sbirka-na-zvon-do-kaplicky-v-celechovicich/