MULTIFUNKČNÍ CENTRUM v obci

Dne 1.3. byla podepsána smlouva s městem Stochov o pronájmu Multifunkčního centra našemu o.s. za účelem dětských výtvarných, tanečních kroužků pro děti a mládež. Termín byl stanoven na každý čtvrtek od 17°°hod. do 19°°hod. Tímto si dovolujeme pozvat všechny naše ratolesti. 

mc_cele

Přímý odkaz na tento článek: https://www.celechovice.eu/multifunkcni-centrum-v-obci/