ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU VE STOCHOVĚ

Vážené dámy, vážení pánové a milé děti,
čekali jsme do poslední chvíle na to, zda nedojde ke zmírnění stávajících hygienických opatření. Bohužel prozatím nejsou tyto ke dnešnímu dni rozvolněné, a tak s ohledem na stávající situaci jsme nuceni letošní akci s názvem „ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU VE STOCHOVĚ“ omezit.
Mám nemilou povinnost vám sdělit, že plánovaný doprovodný kulturní program je zcela zrušen. Zvažovali jsme také on-line přenos, avšak naše kapacity (tj. finanční možnosti, stávající personální kapacity, technické vybavení) nejsou zdaleka na úrovni jako ve větších městech. Náš VÁNOČNÍ STROM na Mírovém náměstí bude rozsvícen v neděli 29. listopadu 2020 v 17:00 hodin za doprovodu tlumené hudební produkce vánočních písní a koled. Tyto budou hrát v průběhu podvečera cca 2-3 hodiny, a tak můžete s dětmi během této doby přijít prožít, alespoň z části předvánoční adventní atmosféru. Na místě bude možné zakoupit v zajištěném stánku drobné adventní předměty. V letošním roce bude poprvé přímo pod stromečkem instalován nový dřevěný betlém, který jsme pro vás zajistili.
Velmi vás prosím o dodržování stávajících hygienických opatření během této podvečerní procházky na Mírovém náměstí ve Stochově.
Další plánovanou akci s názvem „ADVENTNÍ VÁNOČNÍ TRH“ za účasti mistra flašinetáře, kterou pro vás chystáme na 16. prosince 2020, prozatím necháváme běžet dle plánu.
Přeji nám všem, abychom již brzy prožívali dny naplno se vším, co k běžnému každodennímu životu nás všech patří.
Jménem zaměstnanců Městského úřadu ve Stochově vám přeji pohodový a klidný adventní čas.

Ing. Roman Foršt
starosta města

Přímý odkaz na tento článek: https://www.celechovice.eu/rozsviceni-vanocniho-stromu-ve-stochove/