Legionáři z Čelechovic

Vzpomínka na čelechovické legionáře.

V současném chaotickém ovzduší bych se chtěla zastavit a vzpomenou československých legií , které se zasloužily o vznik naší republiky. Vojáci by se dnes divili , kam se naše společnost propadá a určitě věřili v lepší budoucnost nově budovaného státu.

Československé legie posloužily československému odboji proti Rakousku-Uhersku, především T.G. Masarykovi , při diplomatických jednání , jako silný argument pro uznání práva národů Čechů a Slováků na vlastní stát. Vytvořily základ československé armády , vynikaly vysokou morálkou a vnitřní demokracií. Armády apolitické a nadstranické .

Také v Čelechovicích bylo několik mužů , kteří za tyto ušlechtilé cíle bojovali přímo na bojišti.
V historických pramenech se zachovala některá jména mužů, legionářů z Čelechovic.

-Brabec Antonín, ruský legionář, nar. 25.2.1891 v Jimlíně, domovská obec Čelechovice .
Byl zajat 24.8.1914 u Lipska a do legie zařazen 19.3.1918

-Herzinger František Václav, italský legionář,střelec 35 pl. , nar. 11.10.1894 v Čelechovicích čp.34 .Syn Františka Herzingera, domkáře a obuvníka v Čelechovicích a Marie, roz.Říčkové z Motyčína.

-Hlavata Jaroslav , ruský legionář, nar. 3.4.1980 v Čelechovicích čp.31. Střelec 5pl.
Syn Antonína Hlavaty , domkaře a obchodníka s obilím a Rosalie, roz. Bechyňské z Touženína.

-Kouřimský Josef, ruský legionář, nar. 19.4.1881 v Čelechovicích čp. 17, Odveden 26.7.1914 , zajat 30.9,1915 u Lucku. Do legie zařezen 23.7.1918. Střelec 9.pluku.
Syn Václava Kouřimského , mistra obuvníka v Čelechovicích čp. 17 a Anny , roz. Stehlíkové z Čelechovic čp. 18.

-Tůma Josef, ruský legionář, nar. 7.6.1891 v Čelechovicích čp. 44. Stavební asistent. Odveden k 28.pěšímu pliku , zajat u Gorlice 15.3.1915 a do legií zařazen 9.7.1917. Podporučík 1.děloszřelecké divize. Syn Františka Tůmy, tesaře v Čelechovicích 44 a Anežky , roz. Zímové z Čelechovic 44.

-Zíma Josef, ruský legionář, nar. 27.2.1891 v Čelechovicích čp.1. Syn Josefa Zímy , chalupníka z Čelechovic 1 a Anny, roz. Lukášové z Neprobylic 23.

Na tyto lidi , se vztyčenou hlavou a jejich ideály bychom neměli zapomínat . Hrdě se hlásit k naší minulosti a dělat vše pro to , aby jejich zásluhy nebyly promarněny.

Informace použité z knihy Václava Krůty a kolektiv Českoslovenští legionáři Okres Kladno

V Čelechovicích dne 28.9.2020 – zaslala pí Chytrá

Přímý odkaz na tento článek: https://www.celechovice.eu/legionari-z-celechovic/