Sběr NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1.4.2017

Dne 1.4.2017 od 8°° do 12°° bude uskutečněn v areálu společnosti Technických služeb Stochov s.r.o. v Honicích sběr nebezpečného odpadu.
Mezi nebezpečný odpad patří:

  • Syntetické barvy a laky 
  • Syntetická ředidla
  • Mořidla
  • Autobaterie
  • Oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty
  • Kyseliny, louhy
  • Lepidla, pryskyřice
  • Těkavé látky, fotochemikálie
  • Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

Děkujeme Vám, že třídíte odpad.