Žádost o dotaci na rok 2015

Bohužel mám špatnou zprávu ze středočeského kraje o NESCHVÁLENÍ naší dotace na rok 2015. Tím se dostáváme do docela nepříjemné situace, co se týče financí do konce roku, resp do června 2016.
Níže je vysvětlení od středočeského kraje : 

Žádost o dotaci na rok 2015

  •  KUL/KUL/022717/2015
  •  NESCHVÁLENO ZK

  • 15.10.2015 04:43:15 – Eva Sommerová (KÚ): Vážení žadatelé o dotaci, změnila jsem stav Vaší žádosti na základě usnesení Zastupitelstva kraje, které projednávalo možnost přidělit Vám dodatečně dotaci. Budete podrobně informováni dopisem, který obdržíte do konce příštího týdne (zpracování velkého množství dopisů mi zabralo více času). Věřím, že se nenecháte odradit a budete se účastnit dotačního řízení v příštím roce, neváhejte se na mne obrátit s vyplňováním žádosti. S pozdravem Eva Sommerová . Změna stavu z ‚žádost zkontrolována KÚ‘ na ‚neschváleno ZK‘
  • 05.08.2015 03:10:19 – Eva Sommerová (KÚ): Dovolujeme si Vám oznámit, že dne 27. 7. 2015 projednávalo Zastupitelstvo Středočeského kraje poskytnutí dotací z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek. Vaše žádost byla řádně podána a splňuje všechny formální náležitosti, ale objem peněžních prostředků v uvedeném programu neumožnil poskytnutí dotace. O Vaší žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z výše uvedeného Programu, v souladu s tímto Programem, bude rozhodnuto do 30. 10. 2015. Termín příštího zasedání Zastupitelstva kraje je 21. 9. 2015.
  • 05.08.2015 03:08:58 – Eva Sommerová (KÚ): Dovolujeme si Vám oznámit, že dne 27. 7. 2015 projednávalo Zastupitelstvo Středočeského kraje poskytnutí dotací z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek. Vzhledem k tomu, že Vaše žádost byla řádně podána, splňuje všechny formální náležitosti, ale objem peněžních prostředků v uvedeném programu nestačil pro schválení dotace, bude o Vaší žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z výše uvedeného Programu v souladu se tímto Programem rozhodnuto do 30. 10. 2015.