SCHŮZE 25. 1. 2014

Dne 25. 1. 2014 od 20°° hod. se bude konat schůze v místní hospodě.

Budeme řešit plán na rok 2014.