MAS Svatováclavsko

Po schůzi valné hromady „MAS Svatováclavsko“ byly schváleny opravné stanovy, aby odpovídali standartům MAS.
V současné době probíhá vytvoření strategie MAS pro období 2015-2020. S tím, že jednotlivé spolky a organizace budou podávat návrhy na projekty v našem regionu. Hlavním těžištěm bude pravděpodobně školství a vzdělávání.
Projekty budou čerpány z operačních programů „Rozvoj Venkova“, „Integrovaný program zaměstnanosti“ a „Podpora školství a vzdělávání“.
Na valné hromadě byly schváleny členské příspěvky na organizaci 200,- Kč na rok 2015. To si myslím, že je v pohodě.
Detaily na : http://www.svatovaclavsko.cz