Zpět na KRONIKY – Čelechovice v Čechách

RŮZNÉ

Různé


Akce „Z“


SSM, dětské dny , Máje


JZD


1.máj 1972-1975


1979


1980


1981


1982


1983


1984


1985