KRONIKY – Čelechovice v Čechách

KRONIKA 1836 – 1903

KRONIKA 1945 – 1956 – 1971

KRONIKA 1972 – 1985

KRONIKA 1986 – 1994

Na konci stránky najdete ještě dalších 8 příloh k této kronice. 

PAMĚTNÍ KNIHA NÁVŠTĚV 1969 – 1971

RŮZNÉ

Různé Akce „Z“ SSM, dětské dny , Máje JZD 1.máj 1972-1975 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985