Dopis starostce města Stochova

Všechny Vás zdravím,
abyste si nemysleli, že nás netrápí, jak jsou posekané Čelechovice, tak Vám posílám můj dopis paní starostce a následná reakce. Sami si udělejte obrázek a názor:


Pěkné odpoledne paní starostko, 
 
velice se omlouvám, že Vás musím zatěžovat takovými hloupostmi, ale nevím jak jinak zajistit nějaký vývoj k lepšímu.
Poslední dobou máme takový pocit, že všechno co uděláme v Čelechovicích je špatně anebo alespoň slyšíme, že jsme se nedovolili to a to udělat. Nechci, abychom vypadali jako, že bojujeme proti všem rozhodnutím a plánům Stochova, ale mám pocit, že to někteří úředníci to tak berou. 
Mysleli jsme si, že jsme partneři, kteří jsou schopni se dohodnout, a nebudeme řešit vzájemně tyto hlouposti:
 
– složení dřeva na čarodějnice na hřišti
– nepořádek v potoce (což rozhodně není věcí o.s.) – hřiště uklízíme mi. jednou ročně aby bylo v pořádku
– položené branky na trávníku
 
stejně jako my nechceme poukázat na:
 
– velmi špatně posekaná obec. (polovina hřiště neposekaná)
– lavičky na hřišti mají rozlámané sedadla (stářím – shnilé)
– nefunkční síť na hřišti
 
apod.
 
Proto prosím, abyste požádala odpovědné pracovníky, aby brali naší činnost jako pomoc městu, stejně tak jako my bereme vaše aktivity jako pomoc Čelechovicím. 
 
Dále bych Vás tedy chtěl požádat o povolení používání dětského pro naše plánované akce:
1. Středa 30. 4. 2014 od 17 hodin Pálení čarodějnic
2. Sobota 17. 5. 2014 od 13 hod Staročeské Máje 2014.
3. Sobota 31. 5. 2014 dětský den
4. Sobota 14. 6. 2014 Turnaj ve volejbale od 10 hodin
5. Sobota 28. 6. 2014 od 20°° Svatojánská veselice
6. Sobota 30. 8. 2014 dětský karneval od 15 hodin VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.
7. Sobota 13. 9. 2014 od 10.00 hod. Turnaj v nohejbale „Bastard Cup 2012“
Nechci, aby tento email, byl brán jako stížnost, ale jako snahu o urovnání napnutých vztahů mezi občany Čelechovic a TS a MÚ.

Děkuji za pomoc a pochopení .

Pěkný den, Karel Pokorný.


Dobrý den,
budu se snažit odpovědět na Vaše dotazy či připomínky. Sama jsem se byla podívat, jak vypadá okolí hřiště a přilehlá louka po vysekání a vyčištění, které provedly TS Stochov. Proti tomu, jaký binec tam byl dříve, je tento stav naprosto jiný. Perfektně byl vyčištěno i koryto potoka. Před 14 týdny ho TS čistily znovu, protože v potoce bylo množství plechovek a pet lahví. Kdo je tam naházel není důležité, prostě tam byly a proti tomu nikdo nic nezmůžeme. Takový binec se objevuje nejen v Čelechovicích, ale na celém území města. Nedá se to uklízet každý týden, ale několikrát do roka zcela určitě.

Nemohu s Vámi souhlasit, že prostor je velmi špatně posekán. Do rekultivace tohoto prostoru se tam nedalo ani chodit. Posekáno je dětské hřiště, ale okolí se nebude sekat tak často, jako hřiště. I na Stochově jsou prostě plochy, které se sekají mnohem méně často, než jiné plochy. Vyčištěná, přilehlá louka bude upravována tak, že ji bude sekat některý z občanů z Čelechovic, bude to projednáno na příští radě města.

Při mé návštěvě jsem si všimla hromady vyřezaných větví u hospody a ptala jsem se, kdo tam tyto větve dal a zda by nebylo dobře je uklidit. Až p. Chytrá mi řekla, že jsou to větve na oheň na čarodějnice.

Kovové branky, které jsou položené na trávníku, to je jiná. Opravdu požaduji, aby byly odklizeny. Nejsou majetkem města a navíc jsou opravdu nebezpečné. Pokud by došlo k nějakému úrazu, což by se mohlo lehce stát, byly by s tím spojené velké komplikace. Prosím tedy opravdu o jejich likvidaci.

Teď k lavičkám. Ptala jsem se vedoucího sportovních areálů a ten mi řekl, že stav mají zmapovaný, byli tam před týdnem a s výměnou poškozených prken počítají.
            Na závěr chci podotknout, že město si zcela určitě váží spolupráce s občanským sdružením a doufám, že tomu tak bude i nadále. Jsem ráda, že jste mi napsal, alespoň si věci vysvětlíme. Zároveň jsem ráda, že jste poslal seznam akcí, které pořádáte, protože s tím jsou spojené další úkony. Seznam akcí by měly obdržet i TS Stochov. S vedením TS jsem se již domluvila na přednostním úklidu obce – pořádání Májů a úklidu hřiště na pořádání dětského dne. Současně jsem požádala Městskou policii, aby dohlédla nad dopravou při akci dne 17. 5. 2014.
 
Přeji hezký den a těším se na setkání s vámi.                         S. Fišerová