Čelechovická lípa – vyjádření 2022

Dobrý den,
na základě vaší žádosti ke zdravotnímu stavu lípy v Čelechovicích, sděluji následující:

druh – lípa malolistá (Tilia cordata)
rozměry : výška 10m, obvod kmene 170cm
umístění : křižovatka ulic Novostrašecká, Kačická, Stochovská
majitel : Město Stochov

popis: Lípa evidentně poškozená zasolením a následným suchem v minulých letech , s redukovanou korunou,
výmladky na kmeni a hlavních kosterních větvích, bez dutin a trhlin, s více než 50% suchých větví v koruně.

Zdravotní stav : velmi proschlá koruna s výskytem plodnic klanosprašky i na hlavním větvení.
Vitalita : strom má výrazně sníženou vitalitu

Provozní bezpečnost : snížená, strom je bez dutin, trhlin viditelného napadení dřevokaznými houbami, suché větve se vyskytují v průměru více než 10cm.

Závěr: vitalita a zdravotní stav svědčí o rozsáhlém poškození kořenového systému, čemuž napovídá i skutečnost, že ač byl strom před dvěma lety ošetřen redukčním řezem, došlo k dalšímu proschnutí koruny až do primárního větvení. Strom se tak stal neperspektivním a bylo rozhodnuto o jeho odstranění.

s přáním dobrých dní Aleš Novák

zasláno z MÚ Stochov

Přímý odkaz na tento článek: https://www.celechovice.eu/celechovicka-lipa-vyjadreni-2022/