Admin Čelechovice

Příspěvky autora

Revitalizace návsi

Harmonogram prací v revitalizace návsi v Čelechovicích je tento: 1.  Přelom srpna a září bezpečnostní řezy stromů (suché větve, nebezpečné větve) + drobné redukce (větve nad silnicí, v osvětlení apod.)  2.  Druhá polovina října redukční řezy korun stromů (velké redukce kvůli statice) – dělá se to vzhledem k výkopům a nutné stabilizaci stromů a termín se …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.celechovice.eu/revitalizace-navsi/

Staročeské máje 2012Přímý odkaz na tento článek: https://www.celechovice.eu/staroceske-maje-2012/

Schválení dotací

Dovolujeme si Vám oznámit, že dne 19.3.2012 schválilo Zastupitelstvo Středočeskeho kraje rozdělení dotací z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Středočeského Fondu kultůry a obnovy památek a Vaše žádost byla schválena.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.celechovice.eu/schvaleni-dotaci/

MULTIFUNKČNÍ CENTRUM v obci

Dne 1.3. byla podepsána smlouva s městem Stochov o pronájmu Multifunkčního centra našemu o.s. za účelem dětských výtvarných, tanečních kroužků pro děti a mládež. Termín byl stanoven na každý čtvrtek od 17°°hod. do 19°°hod. Tímto si dovolujeme pozvat všechny naše ratolesti. 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.celechovice.eu/multifunkcni-centrum-v-obci/

AKCE na rok 2012

Program akcí občanského sdružení na rok 2012 Pondělí 30. 4. 2012 od 18 hodin Pálení čarodejnic. (Akce by měla být zahájena průvodem s lampiony a ukončena na hřišti kde bude oheň  opékání špekáčků, apod.) Sobota 19. 5. 2012 Staročeské Máje 2012. (od 13 hodin zaháhení českou besedou u restaurace. Pak průvod s hudbou, průvod bude ukončen …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.celechovice.eu/akce-na-rok-2012/

Veřejná sbírka na zvon do kapličky v Čelechovicích.

Dávám návrh na diskuzi o veřejné sbírce na obnovení poledního a večerního zvonění v čelechovické kapličce. Jelikož se jako Občanské sdružení Čelechovice snažíme o obnovu tradic a prohlubování sousedských vztahů, mohlo by se pokusit  i  o oživení zvonku v kapličce a tím oživení duše naší  vesničky. Sbírku bychom mohli naplánovat na příští rok, jako stěžejní záležitost …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.celechovice.eu/verejna-sbirka-na-zvon-do-kaplicky-v-celechovicich/

AKCE na rok 2011

Tradiční kulturní a sportovní akce na rok 2011  30.4.     Filipojakubská noc od 18 hod pro děti 14.5.     Staročeské Máje od 14 hod + taneční zábava od 20hod. 28.5.     Turnaj ve volejbale od 10 hod.   4.6.     Dětský den od 15 hod. 25.6.     Svatojánská noc od 20 hod.   3.9.     Dětský karneval od 15 hod + dospělí od 20 hod. 17.9.     Bastard cup – nohejbalový …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.celechovice.eu/akce-na-rok-2011/